HTX Sản Xuất Kinh Doanh Chè Tân Lập Mộc Châu thi đua sản xuất đạt mục tiêu 1000 tấn/năm

Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Chè Tân Lập Mộc Châu thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao tay nghề kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện các đợt thi đua và khen thưởng cho cá nhân, bộ phận đạt thành tích tốt. Hướng đến mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất 1000 tấn/ năm của hợp tác xã, sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, đáp ứng các tiêu chí khắt khe để xuất khẩu.

VÌ CỘNG ĐỒNG

Lấy cộng đồng làm sức mạnh phát triển doanh nghiệp. HTX luôn quan tâm đến cộng đồng người trồng trà, đem lại niềm vui cho người lao động  

HƯỚNG ĐẾN LÀM TRÀ HỮU CƠ

Hướng tới sản phẩm hữu cơ: trồng trà hữu cơ, sản xuất an toàn. Tân Lập Tea đang có những vùng trồng trà an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

NÂNG TẦM TRÀ MỘC CHÂU

Khát vọng của HTX là trà Mộc Châu đạt đến tầm quốc tế, được mọi người nhắc tới như là một thương hiệu đặc trưng khi nghĩ tới trà Việt Nam

Là Tinh Hoa Giao Hòa Của Vùng Núi Cao Tây Bắc
Là Thương Hiệu Nguyên Bản Có Từ Hàng Trăm Năm Của Đồng Bào Dân Tộc Thái

TIN MỚI TÂN LẬP TEA

Shopping Cart